Validators

Validators (Doğrulayıcılar), Proof-of-Stake (PoS) veya bazı diğer konsensüs mekanizmalarında önemli bir rol oynayan katılımcılardır. Bu sistemlerde, doğrulayıcılar, yeni blokların oluşturulması ve işlemlerin doğrulanması süreçlerinde kritik bir rol oynarlar.

Doğrulayıcıların temel görevleri ve özellikleri şunlardır:

  1. Yeni Blokların Oluşturulması: Doğrulayıcılar, belirli bir algoritma veya mekanizma (örneğin, staking miktarına veya yaşına bağlı olarak) temelinde seçilir ve bu doğrulayıcılar ağda yeni blokları oluşturma ve önerme hakkına sahip olur.
  2. İşlem Doğrulama: Doğrulayıcılar, bir bloğa eklenmeden önce işlemleri doğrularlar. Eğer bir işlem geçerli değilse, doğrulayıcılar bu işlemi reddeder.
  3. Konsensüse Ulaşma: Doğrulayıcılar, ağdaki diğer doğrulayıcılarla birlikte çalışarak bloklar ve işlemler üzerinde konsensüse varır.
  4. Ödüller ve Cezalar: Doğrulayıcılar, blokları doğru bir şekilde oluşturdukları ve işlemleri doğru bir şekilde doğruladıkları için ödül alabilirler. Ancak, kötü niyetli veya hatalı davranışları nedeniyle cezalandırılabilirler (örneğin, yanlış blok önerme). Bu, “slashing” olarak adlandırılır.
  5. Staking: Doğrulayıcı olabilmek için genellikle belirli bir miktarda kripto parayı “stake” etmek (kilitlemek) gerekir. Bu, doğrulayıcıların ağın sağlığı ve güvenliği için doğru kararlar almasını teşvik eder, çünkü kötü niyetli veya hatalı davranışlar nedeniyle stake edilen miktarı kaybedebilirler.

Özetle, doğrulayıcılar, PoS tabanlı blockchain sistemlerinde merkezi olmayan konsensüsün sağlanmasında kritik bir role sahiptir. Doğrulayıcıların ağın sağlığına ve güvenliğine katkıda bulunması, ağın genel güvenilirliği ve performansı için esastır.

Related Knowledge Base Posts