RPC (Remote Procedure Call)

RPC (Remote Procedure Call), uzaktan prosedür çağrısı anlamına gelir. RPC, bilgisayar programları arasında iletişim kurmak için kullanılan bir protokoldür. Uzak bir sunucu veya başka bir uzak bilgisayar üzerinde bulunan bir işlemi çağırmak için kullanılır. Bu, bir programın, uzakta bulunan bir başka programın işlevini yerel bir işlem gibi çağırmasına izin verir.

RPC’nin çalışma mantığı:

  1. Uzak İşlev Çağrısı: Bir istemci (client) program, uzak sunucudaki bir işlemi çağırmak istediğinde, bu işlemi yerel bir işlem gibi çağırmak üzere bir RPC isteği yapar.
  2. İstek İletimi: İstek sunucuya iletilir. Sunucu, isteği alır ve işlenmesi gereken işlemi belirler.
  3. İşlem Yürütme: Sunucu, belirtilen işlemi yürütür ve sonucu hazırlar.
  4. Cevap İletimi: Sunucu, yürütülen işlemin sonucunu istemciye geri gönderir.
  5. Sonuç Alma: İstemci, sunucudan gelen cevabı alır ve işlem sonucunu elde eder.

RPC, özellikle dağıtık sistemlerde ve ağ tabanlı uygulamalarda kullanılır. Uygulamaların farklı bilgisayarlar arasında etkileşimde bulunmasını sağlar. JSON-RPC, XML-RPC gibi farklı RPC protokol varyasyonları bulunmaktadır.

Related Knowledge Base Posts