Limit Order (Limitli Emri)

Limit Order, limitli emir olarak da bilinir, finansal piyasalarda belirli bir fiyattan alım veya satım yapılması istenen emir türünü ifade eder. Yatırımcılar, belirli bir fiyat seviyesine ulaşıldığında işlem gerçekleşmesini istedikleri durumlarda limit order kullanabilirler. Limit order, belirlenen fiyat seviyesine ulaşmadan işlem gerçekleşmez.

Örnek olarak, bir yatırımcı belirli bir hisse senedini mevcut piyasa fiyatının altında bir fiyattan almak istiyorsa, belirlediği limit fiyatı ile bir limit order verebilir. Eğer hisse senedi fiyatı belirlenen limit fiyatına düşerse, emir gerçekleşir. Benzer şekilde, bir yatırımcı belirli bir hisse senedini mevcut piyasa fiyatının üzerinde bir fiyattan satmak istiyorsa, limit order vererek belirlenen fiyata ulaşıldığında işlem gerçekleşmesini sağlayabilir.

Limit order, yatırımcılara daha fazla kontrol ve belirli bir fiyat hedefi sağlar. Ancak, belirlenen limit fiyatına ulaşılmadan emir gerçekleşmeyeceği için emrin gerçekleşme garantisi yoktur. Eğer piyasa fiyatı belirlenen limit fiyatına ulaşmazsa, emir gerçekleşmez ve bekleyen durumda kalır.

Limit order, piyasa emirlerine göre daha fazla kontrol sağlayan bir emir türüdür ancak piyasa fiyatı ve limit fiyatı arasındaki farkın anlık dalgalanmalardan etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Related Knowledge Base Posts