Collateral

“Collateral,” kredi veya borç verme işlemlerinde, ödünç alınan fonların geri ödenmesini sağlamak amacıyla teminat olarak verilen varlık veya malı ifade eder. Collateral, borç verenin ödünç verdiği fonların güvence altında olduğundan emin olmasını sağlar. Teminat olarak verilen varlık, borçlu tarafından ödeme yapmama durumunda borç veren tarafından el konulabilir.

Collateral, kredi alırken veya borç verirken kullanılan bir risk azaltma mekanizmasıdır. Eğer borçlu ödemelerini yapmazsa veya anlaşmayı ihlal ederse, borç veren teminat olarak verilen varlığı elde ederek zararını telafi edebilir.

Örnek olarak, bir kişi bir ev kredisi almak istediğinde evi teminat olarak gösterebilir. Eğer kredi taksitlerini ödemezse, kredi veren evi ele geçirerek borcu tahsil edebilir. Benzer şekilde, bir işletme ticari bir kredi alırken varlıklarını teminat olarak gösterebilir ve bu varlıklar borç ödenmezse tahsil edilebilir.

Collateral, borç verme işlemlerinde güvenlik ve risk yönetimi sağlayan önemli bir kavramdır.

Related Knowledge Base Posts