GDPR & Blockchain

GDPR (General Data Protection Regulation), Avrupa Birliği’nde 2018 yılında yürürlüğe giren ve bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması konusunda standartları belirleyen bir düzenlemeyi ifade eder. GDPR, bireylerin kişisel verilerinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve paylaşılması gibi konularda şeffaflık, güvenlik ve kişisel gizliliği koruma amacı taşır.

Blockchain ise, merkezi olmayan bir şekilde veri depolamayı ve işlem yapmayı sağlayan bir teknolojidir. Her bir blok, kriptografik olarak güvenli bir şekilde bağlantılıdır ve geriye dönük değiştirilmesi zor bir veri zinciri oluşturur. Bu özellikleri nedeniyle veri bütünlüğü ve güvenliği açısından değerlidir.

GDPR ve blockchain arasındaki ilişki, bazı zorlukları beraberinde getirir. Çünkü blockchain, verilerin değiştirilmesinin zor olduğu bir yapıya sahiptir, bu da GDPR gerekliliklerine uygunlukta zorluklar yaratabilir. Örneğin, kişisel verilerin silinmesi veya düzeltilmesi gerektiğinde, bu işlemler blockchain üzerinde geri dönüşü zor olabilir.

Bununla birlikte, bazı blockchain projeleri ve çözümleri, GDPR gerekliliklerine uyum sağlamak için özel tasarlanmış akıllı sözleşmeler ve gizlilik katmanları gibi yöntemler geliştirmişlerdir. Ancak bu konuda tam uyum sağlamak hala birçok teknik ve hukuki zorluk içerir.

Özetle, GDPR ve blockchain arasındaki ilişki, kişisel veri koruması ve veri bütünlüğü gibi konularda dikkatli bir denge sağlamayı gerektiren bir alanı ifade eder.

Related Knowledge Base Posts