Compliance

“Compliance,” genel anlamıyla kurallara, düzenlemelere, yasalara ve standartlara uyum sağlama anlamına gelir. Bir organizasyonun veya bireyin belirli yasal gerekliliklere ve etik standartlara uygun olarak faaliyet göstermesi ve hareket etmesi durumunu ifade eder.

Özellikle finansal sektörde, şirketlerin ve finansal kuruluşların belirli düzenleyici kurallara ve yasal gerekliliklere uyum sağlaması, yani “compliance” olması büyük önem taşır. Bu, finansal istikrarı korumak, tüketici haklarını korumak, kara para aklamayı ve terör finansmanını önlemek gibi amaçları içerir.

“Compliance” süreçleri, yasal gerekliliklerin belirlenmesi, bu gerekliliklere uygun politika ve prosedürlerin oluşturulması, bu politika ve prosedürlerin uygulanması, denetimlerin yapılması ve gerektiğinde düzeltici eylemlerin alınması gibi aşamalardan oluşur. “Compliance” sağlamak, bir organizasyonun itibarını korumak, yasal sorumluluklarını yerine getirmek ve riskleri azaltmak için önemlidir.

Related Knowledge Base Posts