Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren federal bir düzenleme ve denetleme kurumudur. CFTC, emtia ve vadeli işlem piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. 1974 yılında kurulan CFTC, Commodity Exchange Act (Emtia Borsası Yasası) çerçevesinde faaliyet gösterir.

CFTC’nin temel görevleri şunlardır:

  1. Emtia Piyasalarının Düzenlenmesi: CFTC, tarım ürünleri, enerji, metaller gibi emtia piyasalarını düzenler. Bu piyasalarda haksız rekabeti önlemek, manipülasyonu engellemek ve tüketicilere koruma sağlamak amaçlanır.
  2. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının Denetlenmesi: CFTC, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarının adil ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlamak için denetimler gerçekleştirir.
  3. Manipülasyon ve Dolandırıcılığın Önlenmesi: CFTC, piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı veya haksız işlemlerle mücadele eder. Tüketicileri dolandırıcılığa karşı koruma amacını taşır.
  4. Emtia Ticareti Danışmanları ve İşlemcilerinin Kaydı: Emtia ticareti danışmanları ve işlemcileri CFTC’ye kayıt yaptırmak zorundadır. Bu, profesyonellerin uygun standartlara ve düzenlemelere uymasını sağlar.
  5. Düzenleyici Standartların Belirlenmesi: CFTC, emtia ve vadeli işlem piyasalarında kullanılacak standartları belirler. Bu, piyasanın etkin, adil ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlar.

CFTC, finansal istikrarı ve tüketici korumasını sağlamak amacıyla çalışır. Emtia ve vadeli işlem piyasalarının düzenlenmesi, dolandırıcılığın önlenmesi ve adil rekabetin korunması gibi konular CFTC’nin sorumluluk alanına girer.

Related Knowledge Base Posts